petak, 23. siječnja 2015.

TURISTIČKA POSJETA ANTALIJI U TURSKOJ

Ovo turističko putovanje u Tursku ostvareno je preko agencije NIKAL travel iz Zagreba u trajanju od 20. – 27. 03.2014. godine. Ulogu promotora i organizatora sa naše strane imao je Ivan Mikulić, „stari skaut“ i prijatelj. Upravo se on i pobrinuo da pronađe turističku agenciju čiji bi nam program najbolje odgovarao i zadovoljio naše zahtjeve i potrebe. Ana i ja, razmotrivši ponuđeni program turističkog putovanja u Tursku, nismo previše oklijevali u svojoj odluci da prihvatimo izazove koje je program nudio, kako u svom temeljnom paketu, tako i u ponudi fakultativnih izleta koji su bili vrlo interesantni.
Izlet u Tursku bio je veličanstven i nezaboravan, prepun kvalitetnih sadržaja i lijepih utisaka. Povijesne spoznaje i prirodne ljepote Turske vrijedno je bilo vidjeti i u njima uživati. Antalija, južna pokrajina i grad je ono najbolje i najnaprednije što danas Turska ima, a upravo Antalija je i bila cilj našeg putovanja u tu nepoznatu zemlju.
Već i sam program putovanja u Antaliju (grad i pokrajina) je ukazivao na impozantne sadržaje: antiku, prirodne ljepote, kulturu, arhitekturu i gospodarski razvoj koji sve više ulazi u red visoko razvijenih zemalja u svijetu. Spomenuti elementi praćeni fotografijama biti će predmet opisa sa ovog zanimljivog putovanja.
U opisivanju ovog izletničkog putovanja, a zbog značaja svih sadržaja i mjesta koja smo imali priliku posjetiti i vidjeti, nastojati ću detaljno opisati kako se ne bi oteo zaboravu i naj sitniji detalj koji je važno pamtiti za budućnost. To je ujedno i spoznaja povijesnih događanja i promjena koje su se kroz vjekove odvijale na tlu današnje turske države, a u punoj mjeri do sada su nam ostala manje poznata.
Dakle, izlet u Tursku nije samo puko putovanje i odmor, već je to koristan i edukacijski program, da se sa povijesnog aspekta upoznaju važni detalji jedne daleke zemlje, njeni ljudi i običaji. Da se upozna na licu mjesta njena šarolikost i bogatstvo i da se razbiju uvriježene predrasude koje su stoljećima stvarane prema turskoj državnosti i turcima kao narodu.
Direktna avionska linija Zagreb – Antalija, na kojoj leti turska avio kompanija Onuraero, vremenski je skratila ovo putovanje na svega dva i pol sata, tako da smo već od 13 sati 20.03.2014.god. mogli započeti razgledavanje grada Antalije. Na slici br. 1 prikazani smo Ana i ja u avionu za grad Antaliju.

slika 1
Vrlo ugodan let u dobrim vremenskim uvjetima omogućio je putnicima zanimljive vizualne sadržaje iz ptičje perspektive na čitavoj dionici leta od Zagreba do Antalije. Jasno smo vidjeli naš grad Kutinu, Petrokemiju, bosanske planine, prizore iz Grčke, uključujući obale Egejskog mora, pa sve do krajnjeg odredišta Antalije.
Nebo iznad Antalije bilo je čisto i bistro, a pogled na zemlju bio je očaravajući. Svaki pedalj zemlje Antalije je obrađen i uređen sa puno plastenika, već iz zraka odavao je dojmove van svakog očekivanja. Mreža autoputeva širom turske izgledala je kao razglednica iz bajke, a sam grad Antalija okupan mediteranskim suncem, blještio je kao perla od mora. Na slici br. 2 prikazan je grad i okolina što sam snimio kroz prozor aviona.

slika 2
Antalija kao pokrajina, je smještena između azurne obale i snježnih vrhova planine Taurus. Povijest te pokrajine toliko je bogata, jer je tisućljećima imala mnoge promjene gospodara koji su tamo ostavljali svoje tragove vidljiva i u ovo moderno doba. Tu su bili stari Jonjani, Lidijci, Perzijsko carstvo, Grci, Aleksandar Veliki, Pergami i konačno Turska.
Legenda o gradu Antalija govori kako je grad nastao, pa tako započinje priča da je kralj Pergama Atalas II. poslao svoje vojnike da pronađu raj na zemlji. Kada su se vojnici vratili sa svoga istraživačkog puta, u svom izvješću su dali kralju na znanje da su pronašli čarobno mjesto na obali sredozemlja u okruženju stjenovitih planina i kristalno čistih vodopada i sa neobičnim raslinjem. Ovaj vladar je sagradio grad iz bajke i tako je nastao grad Antalija.
Danas je to grad koji se sastoji iz dva dijela, modernog i starog. Moderni dio je izgrađen sa širokim bulevarima, zdanjima koji liče na europske i američke gradove, a drugi dio još živi u svom starom izgledu koji se nalazi oko stare luke u samom gradu. Antalija je danas u Turskoj najbrži rastući grad i broji više od 1,1 miliona stanovnika.
Prema podacima iz 2013. Godine, Antaliju je posjetilo više od 10 miliona stranih turista koji su južnu Tursku pretvorili u prestižnu turističku destinaciju na svijetu.
Još istog dana našeg dolaska 20.03.2014.godine u 12s. i 30 min., direktno sa Aerodroma, naša turistička grupa krenula je u obilazak i upoznavanje grada autobusom koji nas je tamo i dočekao, naravno dočekalo nas je i dvoje izvrsnih turističkih voditelja Murat iz Turske i Vlatka iz Hrvatske (Marija Bistrica) koji su bili sa nama čitavo vrijeme trajanja izleta.
Posjetili smo vrlo uređen i moderan park Kafez sa bogatim sadržajima: zelenilo, cvijeće, visoko raslinje, klupe za odmor, ugostiteljski objekti sa turskom specijalitetima, vidikovac, a kao poseban kuriozitet, na kamenim liticama parka, bila je isklesana glava poznatog turskog državnika i reformatora, Kemala Ataturka, koji je prikazan na slici br. 3.

slika 3
Sadržaj parka i detalji njegovog izgleda prikazan je na kolažu fotografija na slici br. 4 koje se odnose na pogled sa vidikovca, ćaskanje za stolom i čekajući podvorbu ugostitelja i na kraju detalj sa cvjetnim aranžmanom ispred česme sa vodom.

slika 4
Nakon obilaska ovog lijepog parka, autobusom smo se odvezli do hotela Antalija u kome smo bili smješteni prve, ali i zadnje noći, nakon koje smo otputovali kući. Na slici br. 5 prokazan je Hotel Antalija.

slika 5
Hotel Antalija u istoimenom gradu je hotel sa 5 zvjezdica, moderno opremljen za najvišu turističku klijentelu i nudi vrhunske usluge za svoje goste, pretpostavljao je ugodan dojam i raspoloženje svih nas koji smo činili grupu turista iz Kutine.
Program našeg razgledavanja antičkih mjesta, modernih zdanja, prirodnih ljepota i ostalih sadržaja tekao je po predviđenim rutama i u dinamici, tako da smo pored redovnog, mogli koristiti i fakultativne oglede mjesta i događanja sukladno vlastitim željama svakog od nas. Na slici br. 6, prikazan je plan putovanja za čitavo vrijeme našeg boravka u pokrajini Antalija u Turskoj.

slika 6
21.03.2014.godine

Drugog dana našeg boravka u pokrajini Antaliji 21.03,2014.godine, naša turistička grupa napustila je hotel Antalija i prema utvrđenom programu krenula u grad Myru koji je poznat još iz antičkog doba. Stoga o tom gradu valja reći njegove temeljne značajke.
Myra je drevni grad u antičkoj provinciji Likiji, a izgrađen je na rijeci Myros. Grad se nalazio na mjestu današnjeg grada Demre u turskoj pokrajini Antalija. To je bio među najbogatijim starim gradovima toga vremena. U antičko vrijeme su pokraj grada u stijenama uklesivani živopisni grobovi koji su do današnjih dana ostali velika turistička atrakcija. Osim toga tu se nalazi dobro očuvan i veliki amfiteatar koji dovoljni govori o veličini i značaju grada Myre. na slici br. 7 prikazane su te grobnice.

slika 7
Na slici br. 8 prikazan je detalj amfiteatra u gradu Myra.

slika 8
Grad Myra se prvi puta spominje kao član Likijskog saveza (168 – 43 g. prije krista), a prema Straborovim zapisima to je tada bio najbogatiji grad. Grad Myra je poznat i kao ranokršćansko središte gdje je živio i stolovao sveti Nikola.
Grad su 809.god. poslije Krista zauzeli Abasidi (vladari arapske dinastije koji su bili u krvnoj vezi Muhamedom u Bagdadu, a čiji je utemeljitelj Abdulah Abaz), zatim su grad preuzeli Bizantinci, a iza njih je došao pod vlast turaka Seldžuka krajem 11. Stoljeća naše ere.
Sveti Nikola je rođen u gradu Petara oko 346.godine n.e. Svetac je kršćanske crkve, on je zaštitnik djece, pomoraca i farmaceuta. Postao je svećenik i biskup, šireći ljubav i dobrotu. Prema narodnom vjerovanju, sveti Nikola je činio čuda, smirivao je uzburkana mora, ozdravljivao djecu. Govori se da je ubacivao u siromašne kuće vrećice sa zlatnicima, kako bi se djevojke iz tih kuća lakše mogle udavati.
Umro je 6. prosinca 327.godine. tjelo mu je položeno u sarkofag, no zbog turskih osvajanja preneseno je u Italiju u grad Bari, gdje se i danas nalaze njegove relikvije. U današnjem gradu Demre koji je nastao na mjestu antičkog grada Myra još uvijek postoji crkva iz 11. stoljeća n. e. koja nosi ime Sveti Nikola. Na kolažu fotografija slika br. 9 prikazani su detalji Crkve svetog Nikole u gradu Demre.
Stari antički grad Myra, poznat je i po prisutnosti i sv. Pavla u tom gradu, koji je prilikom svojih čestih putovanja upravo tu mijenjao brodove kojima je po svijetu putovao.

slika 9
Nakon posjeta antičkom gradu Myra i njegovim ostatacima iz antičkog vremena, put nas je vodio na fakultativni izlet u Kekovu na razgledavanje potopljenog grada u moru.
Kekova je mali turski otok koji se nalazi u blizini grada Demre (ant. Myra). Sada je to zaštićeno područje zbog arheološkog nalazišta potopljenog grada. Na obalama otoka vide se ostaci potopljenog grada, čiji se veći dio nalazi pod morem. Pristup tome području moguć je jedino brodom. Kekova je i ime potopljenog grada koji je stradao u potresu 142.godine poslije Krista. Pod vodom je ostala nekropola, luka i drugi ostaci toga likijskog grada. Na slici 10, prikazan je detalj potopljenog grada.

slika 10
Na slici br. 11 Ana i Marko plove prema potopljenom gradu Kekova.

slika 11
Nakon obilaska i razgledavanja ostataka potopljenog grada Kekove, naša turistička grupa krenula je u grad Dalman gdje smo se smjestili u hotelu Lykia Resort hotel u pokrajini Mugla. Putujući prema spomenutom hotelu, imali smo priliku vidjeti prekrasne pejsaže, mjesta i gradove, te obalu i otoke Egejskog mora. Imali smo prilike vidjeti i grčke otoke u neposrednoj blizini turske obale.
Ostatak ovog izletničkog dana proveli smo putujući i razgledavajući zanimljiva mjesta i pejsaže do grada Dalman gdje smo prenoćili u Dalman Lykia Resort hotelu.

22.03.2014.god.

Za treći dan našeg boravka u Turskoj predviđen je također bogat program i to: vožnja brodom rijekom Dalyan i razgledavanje krajolika rijeke,obilazak stanište glavatih kornjača, te obilazak i kupanje na poznatoj plaži Iztuzu. Na izlet po spomenutom programu krenuli smo u jutarnjim satima iz hotela koji je prikazan na slici br. 12.

slika 12
Plovidba rijekom Dalyan prema plaži Iztuzu bila je impozantna jer se plovilo čudesnim meandrima rijeke između raslinja trski, a pogledi na okolne stijene pune preostalih ruševina Grčke, Bizanta i Rima, kao i znamenitih grobnica Lidijaca uklesane u stijenje iznad rijeke. Na slici br. 13 prikazani su detalji sa te plovidbe rijekom Dalyan.

slika 13
Na samom ušću rijeke Dalyan žive i gnijezde se poznate glavate kornjače (Žalve), Caretta Caretta koje smo snimali fotoaparatima kao kuriozitet. Na slici 14 prikazan je detalj tih kornjača.

slika 14
Nakon iskrcavanja iz plovila ugledali smo prekrasnu plažu Iztuzi, koja se još naziva i Plaža kornjača. Plaža se zbog specifičnosti prirodnog sadržaja smatra među najljepšim u tom djelu sredozemlja. Ona je zapravo uski pojas koji razdvaja ušće rijeke Dalyan od samog mora širina 15-tak metara i dužine 6 km. Plaža je pjeskovita, a more plitko i pogodno za djecu i neplivače. Pristup plaži moguć je jedino brodom po rijeci ili morem.
Za razliku od drugih plaža na turskoj obali, na plaži Iztuzi kupanje je dozvoljeno samo danju. To je zbog toga što plaža ide u skupinu zaštićenog područja.
Na kolažu fotografija prikazanih na slici br. 15 prikazani su detalji na plaži Iztuzi sa turistima iz Kutine.

slika 15
Nakon razgledavanja plaže Iztuzu slijedio je povratak brodom do autobusa, a uz kušanje rakova sa roštilja ulovljenih u rijeci Daylan, što se vidi na slici br. 16.


slika 16
Nakon ovog prelijepog izleta rijekom Daylan, upoznavanja sa staništem glavatih kornjača Caretta Caretta, obilaska Plaže Iztuzu, krenuli smo autobusom u turistički grad Kasadussi. I na tom putu vidjeli smo prekrasne planinske predijele, gradove, obale Egejskog mora i mnoge grčke otoke u neposrednoj blizini turske obale.
Stigavši u grad Kusadasi smjestili smo se u hotelu Kusadasi Internacional Golf Resort koji je u klasi svjetskih hotela najviše razine. To je veliko moderno turističko apartmansko naselje koje se doima kao veliki grad. Hotel raspolaže sa svim mogućim sadržajima za odmor i rekreaciju sa: golf igralištima, otvorenim bazenima za kupanje, dječja igrališta sa igralištima i toboganima, kao i sve drugo što hoteli ove razine u svijetu imaju.
Smještaj Ane i mene bio je u apartmanu sa dvije spavaće sobe (jedna sa bračnim krevetom, a druga sa dva kreveta), dvije kupaonice, velikim dnevnim boravkom i kuhinjom, vanjskom terasom i vanjskim bazenom, - Ana i ja bili smo ugodno iznenađeni, dabome i zadovoljni. Na slici br.17 prikazani su detalji ovog bajnovitog hotela.

slika 17
23.03.2014. god.

Četvrti dan našeg boravka u Turskoj, predviđen je za obilazak i upoznavanje starog antičkog grada Efeza koji je ujedno i jedan od najvećih arheoloških lokaliteta u svijetu. Zatim je uslijedio obilazak i upoznavanje sa Bazilikom svetog Ivana, koja je važna i značajna bizantska građevina, Selčukovim spomenikom i Džamijom, Svetištem Majke Božje i Artemidinim hramom.
Efez je zaista stari antički grad utemeljen 2000 godina prije Krista. Ovaj grad je imao jako burnu prošlost jer su kroz njega prohujale mnoge vojske, osvajajući ga i ostavljajući svoje tragove. To su bili Jonjani, Lidijci, Perzijsko carstvo, Grci, Aleksandar Makedonski, zatim Pergami, koji su grad Efez svojom oporukom 133. God. pr. Krista predali Rimu. Grad Efez tada postaje glavno trgovačko i prometno središte rimske pokrajine Male azije.
Kasnije ga osvajaju Goti koji su uništili Arhemidin hram, iza njih dolazi Bizant koji tu ostaje najduže. Godine 1308. poslije Krista Efez zauzimaju turci u čijem se sastavu nalazi i danas.
Efez je odmah nakon utemeljenja postao glavna egejska luka čiji ostaci i danas očito svjedoče o tome. Kako je od vremena utemeljenja grada Efeza do današnjih dana prošlo više stoljeća, pa i više tisuća godina, more se od grada udaljilo cca 3 km, što se i danas vidi. Osim velike luke Efez je imao sve potrebite gradske sadržaje kao što su: trgovine, Knjižnica, koja je po veličini bila odmah iza one najveće koja se nalazila u Aleksandriji, zatim tu se vide i ostaci gradskog sanitarnog čvora, pa i ostaci i putokazi za javni kuću.Kaže se da su se upravo u Efezu sukobile poganske i prave religije svijeta.
Prema procjenama arheoloških stručnjaka, Efez je brojio oko 300 000 stanovnika. Ta se procjena obavlja temeljem veličine amfiteatra. Naime pronađeni su podaci da su se amfiteatri u to antičko doba gradili u veličini za 10% stanovnika u gradovima.
Na kolažu fotografija, slika antičkog grada Efez, slika br. 18, prikazani su pojedini detalji sa tog arheološkog nalazišta.

slika 18
Nakon razgledavanja grada Efeza, slijedila je posjeta Bazilici sv, Ivana. Ivan je bio svetac kršćanske crkve i jedan od „stupova“ Jeruzalemske crkve toga doba. Ostaci Bazilike su dobro očuvani, a posebno njegov grob i krstionica. Zaštitnik je teologa, pisaca i knjižničara.
Na kolažu fotografija prikazanih na slici br. 19, prikazani su detalji ostataka Bazilike sv. Ivana.

slika 19
Nakon obilaska Bazilike svetog Ivana, naša grupa je posjetila je Džamiju, Svetište Majke Božije, Etno selo Sirince i Artemidin hram koji se nalazio u području antičkog grada Efeza.
Na slici br. 20 prikazana je unutrašnjost Džamije i Seldžukov spomenik

slika 20
Svetište Majke božje na području antičkog grada Efeza ima svoju drugačiju povijest i dimenziju, nego što se to ranije spominjalo. Naime, za Majku božju se oduvijek smatralo da je ona umrla i pokopana u Jeruzalemu, međutim, jedna njemačka vidjelica je ispričala svoje drugačije viđenje. Ona je vidjela da je Majka Božija svoje posljednje godine života provela u jednom pitomom šumskom predjelu antičkog grada Efeza opisavši točno mjesto i kuću gdje je živjela, umrla i uzašla na nebo.
Nakon ove priče pošlo se u potragu za takovim mjestom, i zaista je tu pronađena i kuća i crkva gdje je Majka Božja živjela svoje posljednje godine života.
Na kolažu fotografija, slika br. 21 prikazani su detalji svetišta Majke Božije u Turskoj. (Crkva, Kip, Zid želja i Krstionica)

slika 21
Nakon posjeta Svetištu Majke Božje, obišli smo etno selo Širince. To je staro grčko selo sa svega 600 stanovnika, okruženo je vinogradima, voćnjacima i njivama. Sva poljoprivredna proizvodnja i proizvodi su ekološki čista i bez primjene bilo kakovih industrijskih prihranbenih i zaštitnih sredstava.
Po tim značajkama, selo je postalo poznato turističko mjesto, a poznato je i po tome što je još po kalendaru Maja ovo mjesto naznačeno je kao mjesto koje će biti spašeno kada dođe do smaka svijeta. I zaista kada je za 21. prosinca 2013. Godine predviđen smak svijeta, u selo Širince je stiglo više tisuća ljudi iz svih krajeva svijeta koji su tamo potražili zaštitu i spas. Na kolažu fotografija, slika br. 22 prikazani su detalji sela Sirince.

slika 22
Nakon obilaska etno sela Sirince, obišli smo lokaciju i upoznali se sa Artemidinim hramom koji je jedan od proglašenih sedam svijetskih čuda.
Artemida je bila kćerka Zeuza i žene mu Lete (imao je i ženu Heru). Bila je Božica lova i smrti i zaštitnica šuma, livada i prirode, a u njenu čast izgrađen je hram u jonskom stilu veličine 100x55m. Po ljepoti, veličini i načinu gradnje, hram je zaista specifičan. Izgrađen je 550 g.p. K., a gradnja je trajala punih 120 godina. Budući da je građen na močvarnom i nestabilnom terenu, graditelji su teren učvršćivali drvenim ugljenom.
Konstrukcija hrama se sastojala od 127 bogato ukrašenih mramornih stupova koji su nosili teške poprečne grede. Dva metra visoka skulptura Artemide bila je izgrađena od drveta vinove loze obložene zlatom i srebrom. Jedan od graditelja spominje se ime Cheriphrom.
Sačuvani primjerci ornamenata, naveli su na pomisao da je u potpunosti hram zaslužio reputaciju koju i danas ima. Plinije je zabilježio da je 36 stupova bilo ukrašeno ornamentima visoke umjetničke kvalitete.
Godine 365 p. Kr. Herostat je spalio hram, nadajući se da će tako postati slavan, međutim dugo vremena nakon toga bilo je zabranjeno i spominjanje njegovog imena,
Legenda kaže da upravo te noći kada je hram gorio da se rodio Aleksandar Makedonski, a kada je on postao veliki, on je dao da se Artemidin hram obnovi u uredi kakav je i bio.
No, tako obnovljen hram 262g.p.Kr. razorili su Goti, a od hrama je ostalo ono što se i danas može vidjeti. Ostao je samo jedan stup koji još uvijek stoji u močvari, kao i masa kamenih ostataka razorenog hrama koji svjedoče o njegovoj veličini i značaju.
Poznato je da je oko 55. God. Apostol Pavle posjetio Efez, gdje je još uvijek bio poštovan kult Artemide. Na slici br. 23 prikazan je ostatak Artemidinog hrama.

slika 23
24.03.2014.god.

Nakon intenzivno provedenog dana, napustili smo hotel Kusadasi Internacional Golf Resort i krenuli sa novim upoznavanjem antičkih gradova i prirodnih ljepota i znamenitosti. Najprije je to bio antički grad Hierapolis, lječilište, pa zatim prirodna ljepota Pamučna plaža i spavanje u Hotelu Ricmond i kupanje u bazenu sa termalnom vodio.
Hierapolis je starogrčki grad u blizini turskog grada Denizli, a lokacija Hierapolisa nalazi se kod toplica Pamukkale (Pamućna plaža)
Pergamska kraljevska dinastija Atalida je na tom mjestu je utemeljila grad i lječilište.
Ostaci grada kao i drugi starogrčkih i starorimskih spomenika, te originalna ranokršćanska građevina, upisani su u UNESCO-vu svjetsku baštinu. Na kolažu fotografija, slika br. 24 prikazani su detalji lokaliteta Hierapolisa.


slika 24
Što se tiče Pamučne plaže (Pamukkale), to su jedinstvene mineralne toplice koje su svojim prelijevanjem preko brda stvorile jedinstven krajolik plitkih terasastih bazena snježno bjelih rubova od kalcita. Njeni topli izvori od 35 C, su smatrani terapeutskim i da mogu liječiti istom snagom sa kojom mijenjaju i čitavi ovaj krajolik.
Na kolažu fotografija, slika br. 25, prikazani su detalji te Pamučne plaže.

slika 25
Lječilište u kome su se liječile poznate osobe iz toga starog vremena, kao što je to Kleopatra i mnogi drugi, uređeno je i danas za odmor i liječenje turista i domaćeg svijeta. Na slici br. 26 prikazani su detalji toga kompleksa. Naravno to su novi klijenti.


slika 26
Nakon naporno provedenog dana, smjestili smo se u Hotelu Ricmond, a u njemu nam je, osim ugodnog smještaja, omogućeno i kupanje u hotelskom bazenu sa vrućom mineralnom vodom.
Na slici br. 27 prikazan je hotel Ricmond sa vanjskim bazenom, kao i unutarnji bazen gdje su se pojedinci iz naše grupe ugodno opuštali.


slika 27
25.03.2014. god.

Na povratku u grad Antaliju ugodno smo se vozili preko planinskog lanca Taurus koji je prepun lijepih krajolika sa puno prekrasnih gradića i manjih mjesta. Svaki iole pogodan komadić zemlje, bez obzira na nadmorsku visinu ili veličinu, bio je obrađen i svrsishodan za poljoprivrednu proizvodnju. Divno je bilo gledati takova mjesta i uživati u njima. Naravno tu je u planini bilo za vidjeti i onih kamenitih područja na kome je kamenje poslagano kao sa ljudskom rukom.
Ono što je posebno impresioniralo nas turiste u Antaliji vezano za planinski lanac Taurus jeste nastanak imena planine. Legenda kaže da je tamo jedan bogati kralj siromašnom mužu svoje kćeri poklonio krdo bikova koje je on na toj lokaciji timario i prodavao. Taurus znači Bik, a pogled iz zraka na planinu prepoznaje vrhove planine koji podsjećaju na hrbate bikova.
Na slici 28 prikazan je detalj planine Taurus.

slika 28
Zatim smo posjetili Tvornicu tepiha koja spada u red najpoznatijih svjetskih tvornica ove vrste. Naime, za razliku od drugih svjetskih tvornica tepiha (Indija, Iran …), ovdje se u tepisima rade dupli čvorovi. Na kolažu fotografija, slika br. 29, prikazani su detalji u proizvodnji.

slika 29
U Tvornici tepiha, osim što smo se upoznali sa procesom proizvodnje, upoznali smo se i sa čitavim proizvodnim asortimanom koji je plijenio pozornost svih posjetitelja. Mnogi od posjetitelja su kupili poneki manji primjerak proizvoda (manji tepih, tabletić i sl.). Upoznali smo se i sa kvalitetom tih proizvoda koje kupac može i nakon korištenja povratiti proizvod uz tvorničku nadoknadu.
Tepisi proizvedeni u ovoj tvornici, naravno sa certifikatom, mogu u svakoj svjetskoj Banci poslužiti i kao jamstvo za podizanje kredita.
Poslije ove posjete Tvornici tepiha, u gradu Antaliji posjetili smo Tvornicu zlatnog i draguljarskog nakita, koja je također jedna od najvećih tvornica ove vrste u Turskoj. Na slici br.30, prikazana je slika dragulja od kojih se izrađuje skupocjeni nakit.

slika 30
Kao šlag na tortu, uslijedio je posjet Tvornici odjevnih predmeta od kože. Zaista ovaj posjet je u tvornici započeo Modnom revijom koja je oduševila sve posjetitelje, a posebno naše Dame. Prezentacija odjevnih predmeta od kože trajala je 20-tak minuta, a asortiman bio je toliko impozantan sa je bez sumnje pobudio želju za kupovinom lijepih, modernih i skladnih proizvoda koje je svaki posjetitelj poželio imati.
Nakon Modne revije otvorili su se saloni prepuni raznovrsnom robom od svih mogućih vrsta kožnih proizvoda. Nastala je prava opsada kupaca koji su kupovali, kako na svoje, tako i na zadovoljstvo trgovaca.
Ovdje je potrebno naglasiti kako su tvorničke cijene pojedinih proizvoda bile vrle visoke, upravo onako kako je to i namijenjeno bogatim kupcima koji ne pitaju za cijenu. Međutim naši turistički vodići su nas upozorili da je ovdje kod kupovine važna pogodba i da se na taj način izložena cijena može i prepoloviti. I tako nastalo je pogađanje između kupaca i trgovaca sve dok se nisu našli na određenoj razini cijene i tako je „padala“ kupovina za kupovinom,
Na kolažu fotografija, slici 31 prikazan je detalj razgledavanja i kupovine u tvornici.

slika 31
26.03. 2014. God.

Ovaj posljednji dan boravka u Turskoj posvećen je jednom od najljepših gradova turske rivijere – Antaliji. To je grad sa najbržim rastom broja stanovnika u Turskoj, zaštićen planinskim masivom Taurus, grad sa bogatom vegetacijom i prirodnim ljepotama.
Stari dio grada krasi Sahat kula i minaret Džamije Yivli Minare, kako je to prikazano na slici br. 32


slika 32
Osim toga tu je i mnoštvo mnogih modernih zdanja koje grad stavljaju u red visoko na svjetsku ljestvicu modernih gradova.
Uređen, čist i ugodan grad, kako za život, tako i za odmor, provod i rekreaciju gostiju svih platežnih mogućnosti. Moderne trgovine, zatvoreni i otvoreni Bazar, parkovi, kazališta i sve ostalo daju posebnu ugodu svakom posjetitelju, kao i želju da se tamo ponovno vrati.
Ono što je za Tursku od posebne važnosti jeste da na svakom mjestu, gdje je to god moguće, prikažu i veličaju svoga velikog državnika i reformatora turske državnisti Kemala Ataturka, utemeljitelja sekularne države Turske.
Na slici 33 prikazan je veliki spomenik Kemalu Ataturku, kao i moderna fontana u centru grada.


slika 33
Na kraju obilaska i upoznavanja grada Antalije, kao poseban kuriozitet valja spomenuti i posjet vodopadu Karpuzkaldiran. To je gotovo kultno mjesto za svakog posjetitelja ovome gradu. Na kolažu fotografija prikazanih na slici br. 34 su detalji sa tog posjeta.

slika 34
Posjeta Turskoj bila je jedinstvena, raznovrsna i bogata, prepuna novih spoznaja, iskustava i ugodnog provoda. – Jednostavno, isplatilo se u svakom pogledu. Na kraju Avio karta i let za Zagreb iznad oblaka. Slika br. 35.

slika 35


2 komentara: